Lajmet e fundit

  • 10.07.2010

    Hoxhaj: Toni Blair simbol i besimit, optimizmit dhe shpresës

    I nderuar kryeministër Tony Blair , i nderuar rektor Rugova, ambasador Andy Sparks, të nderuar të pranishëm. mė shumė

Agjenda

  • 30/nëntor/2010 Përmbyllja e projektit KAIP

    short description më shumë

newsletter / regjistrohu

Për shtet të dijes - voto Enver Hoxhaj 10

10 të arriturat kryesore të Prof. Dr. Enver Hoxhaj në misionin e tij “më shumë arsim për më shumë qytetarë”


•    64 shkolla të reja për dy vjet  (mesatarisht çdo 11 ditë nga një shkollë e re)
•    Libra falas për 350.000 nxënës çdo vit
•    Përfshirja në arsim për të gjithë personat me aftësi të kufizuar
•    Rritja e pagave të arsimtarëve (mesatarisht 30%)  dhe rikualifikimi i tyre
•    Reforma e  Kurrikulumit dhe autonomia e shkollës
•    Konsolidimi i shkollave profesionale dhe themelimi i qendrave të ekselencës
•    Sigurimi i cilësisë dhe akreditimi në arsimin e lartë
•    Dyfishimi i pagave të profesorëve (100%)  dhe zbritja e tarifave për studentë
•    Programi i shkencës dhe themelimi i fondit për shkencë
•    Dyfishimi i numrit të studentëve dhe themelimi Universitetit të Prizrenit

10 synimet kryesore për të cilat angazhohet  Prof. Dr. Enver Hoxhaj

•    Edukim parashkollor për të gjithë fëmijët
•    Infrastrukturë moderne dhe “çantë më e lehtë” për nxënësit
•    Gjithë-përfshirje në arsim dhe shkollë e mesme obliguese
•    Arsim dhe aftësim profesional në funksion të  tregut të punës
•    Zhvillim profesional dhe rritje të pagave për  mësimdhënës
•    Arsimim të të rriturve dhe mësim tërë-jetësor
•    Cilësi dhe rritje të pagave në arsimin e lartë
•    Institucione të reja dinamike dhe konkurruese në arsimin e lartë
•    Integrim të teknologjisë së informimit në mësimdhënie
•    Investime të shtuara në  kërkime shkencore dhe inovacion 

10 arsye për të votuar nr.10 të PDK – së, Prof. Dr. Enver Hoxhaj

•    Maturantët-për më shumë vende studimi
•    Studentët-për studim cilësor
•    Arsimtarët – për dinjitetin e profesionit të tyre
•    Prindërit-për shkollim cilësor dhe  libra falas për fëmijët e tyre
•    Profesorët – për universitet modern dhe liri akademike
•    Afaristët – për punëtorë të kualifikuar në sistem modern arsimi dhe trajnimi
•    Pensionistët-për të garantuar kontributin e tyre dhënë shtetit
•    Mërgimtarët- për shkollim të fëmijëve të tyre edhe në gjuhen amtare
•    Intelektualët- për kolegun e tyre
•    Të gjithë qytetarët e Kosovës- për shtet të dijes